Kaplonyi Ferences Plébánia és Kolostor

Pax et bonum! - Áldás, békesség!

Szavazások

Honnan olvassa oldalunkat?
 
Hirdestesek PDF Nyomtat Email
Hirdetések
Évközi 29. vasárnap
2016 október 16

A ministráns szolgálat beosztása a következő:
Szent Antal templomban a – „Néri Szent Fülöp” csoport: Altfater József, Gombos Ábel, Kovács Attila, Mosdóczi Ábel, Tillinger Dávid.
Szent József templomban a – „Savio Szent Domonkos” csoport: Csizmár Nándor, Czumbil Márk, Czumbil Patrik, Pável Ábel, Simonka Rajmund, Szilágyi Zalán, Szűz Dávid.
1. Ma délután 3 órakor mindkét templomban litániát végzünk.
2. Kedden este 7 órakor egyháztanácsgyűlést tartunk.
3. Csütörtökön tartják a Kisdengeleg-i templom búcsúját, Szent Vendel tiszteletére. Az ünnepi szentmise délelőtt 11 órakor kezdődik.
4. Jövő vasárnap körbejárnak az egyháztanácsosok, hogy az elmúlt negyedév egyházi hozzájárulását összegyűjtsék. Fogadják őket szeretettel.
5. Múlt héten elkezdtük a plébániai hittanórákat. A beosztás olvasható a hirdető táblán. A hittanórák a Szent Imre Közösségi Ház nagytermében vannak. Szeretettel buzdítjuk és kérjük IX. osztálytól a fiatalokat, hogy jöjjenek péntek este 7 -re az ifjúsági órára.
6. Templomunkban évek óta énekkar segíti a liturgiát. Lelkesedésük, áhítatuk, lelkületük, szolgálatuk mindenkinek kimondhatatlan élmény, segítség a természetfeletti átélésében. Legnagyobb érdemük, hogy egyikük sem zenész, mégis törekednek az igényességre.
Szívesen fogadunk énekelni szerető és tudó híveket, első sorban fiatalokat a szólamok bővítésére. A felnőtt énekkarnak hétfőnként este 7 órától van a kóruspróba. Ugyanúgy szeretettel várjuk az ifjúsági énekkarba a fiatalokat. Számukra csütörtökön este 7 órától tartunk próbát.
7. Az Egyházban régi szokás, hogy októberben megemlékezünk a missziós tevékenységekről, a misszionáriusokról, a missziókról. Az idén október 23-a, vasárnap a missziók világnapja, mely a hitterjesztés fontosságára hívja fel a figyelmet és egyben alkalom arra, hogy a hívek adományaikkal is segítsék a missziós munkát. Ezért jövő vasárnap a szentmisék után szeretettel kérjük a kedves hívek adományait a missziók javára.
8. A mai napon össze kell számolnunk a szentmisén résztvevők számát. Ez úgy fog történni, hogy a szentmise után a kapuban mindenki az életkorának megfelelő színű képet kér a ministránstól, vagy attól, aki ott áll. 0-18 év között zöld színű, 19-59 év között barna színű, 60 év fölött sárga-kék színű a kép. Önöknek csak a színt kell mondani és megkapják a képet.
9. Hálás szívvel köszönjük Sarkantyus Máriának a Szent József templomban végzett 10 évi munkáját, odaadását, szolgálatát, hűségét, kitartását. Kívánunk számára Istentől megáldott, megérdemelt pihenést. Egyben tudatjuk, hogy a Szent József templomban Résch Erzsébet veszi át a sekrestyési szolgálatot. Neki is kívánunk áldást a munkájára.